ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 8.1 trang 9 SBT Hóa học 9

Bài tập 8.1 trang 9 SBT Hóa học 9

Bằng phương pháp hoá học nào có thể phân biệt được hai dung dịch bazơ: NaOH và Ca(OH)2? Viết phương trình hoá học.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.1

 
 

Dùng dung dịch muối cacbonat, thí dụ Na2CO3 để nhận biết: nếu không có kết tủa, bazơ là NaOH, nếu tạo ra kết tủa trắng (CaCO3), bazơ là Ca(OH)2.

Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3

 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.1 trang 9 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1