ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 27 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 27 sách GK Hóa lớp 9

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học (nếu có).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Hòa tan mẫu thử từng chất vào nước để tạo thành các dung dịch tương ứng.

- Bước 1: Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch:

+ Nếu quỳ tím chuyển sang màu xanh là NaOH và Ba(OH)2

+ Nếu quỳ tím không đổi màu là NaCl.

- Bước 2: Dẫn khí CO2 vào hai dung dịch bazơ còn lại:

+ Nếu có kết tủa xuất hiện là Ba(OH)2 

+ Nếu không kết tủa là NaOH.

Ba(OH)2 + CO2 →  BaCO3↓ + H2O

2NaOH + CO2 →  Na2CO3 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 27 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1