Bài tập 1 trang 27 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 27 sách GK Hóa lớp 9

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hòa tan mẫu thử từng chất vào nước để tạo thành các dung dịch tương ứng.

 • Bước 1: Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch:
  • Nếu quỳ tím chuyển sang màu xanh là NaOH và Ba(OH)2
  • Nếu quỳ tím không đổi màu là NaCl.
 • Bước 2: Dẫn khí CO2 vào hai dung dịch bazơ còn lại:
  • Nếu có kết tủa xuất hiện là Ba(OH)2 
  • Nếu không kết tủa là NaOH.

      Ba(OH)2 + CO2 →  BaCO3↓ + H2O

      2NaOH + CO2 →  Na2CO3 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 27 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  Ca(OH)2 có tác dụng với CaCO3 không nhỉ

   

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • hi hi

  Từ Na2O , CaO , H2O và các dd CuSO4 , FeCl3 . Hãy viết các PTHH điều chế các hiđroxit tương ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Câu 1: Cho 19.35g K tác dụng với 51g nước. Tính nồng độ % của dung dịch tạo thành sau phản ứng

  Câu 2: Cho 11.5g Na tác dụng với 69g nước. Tính nồng độ % của dung dịch tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Cho 15,5g Na2O tác dụng với nước, thu đc 0,5l dd bazo

  a. Viết PT phản ứng và tính Cm của bazo

  b. tính thể tích dd H2SO4 nồng độ 20% có khối lượng riêng là 1,14g/ml cần dùng để trung hoà dd bazo thu được?

  c. Tính nồng độ mol/l chất có trong dd sau phản ứng trung hoà

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Tại sao khi tôi vôi nếu không cẩn thận sẽ bị bỏng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  dẫn 2.24lít khí CO2 qua 100ml dung dịch NaOH 1.75M thu được dung dich A . trong A chứ chất tan nào. tính khối lượng chất tan có trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Hỗn hợp A gồm Al(OH)3 và Zn(OH)2. Hòa tan m (g) A vào 180ml dd HCl 1M vừa đủ, mặt khác m (g) A lại tác dụng với 100ml dd KOH 1M vừa đủ. Tính % khối lượng mỗi chất trong A?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Hấp thu hoàn toàn 2,688l CO2 vào 2,5l dung dịch Ba(OH)2 nồng độ aM thu được 15,76g kết tủa. Tìm giá trị của a.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1) Nhiệt phản hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm MgCO3 và CaCO3 thu được 3,52 gam chất rắn B và khí C . Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 7,88 gam kết tủa . Đun nóng tiếp dung dịch lại thấy tạo thêm 3,94 gam kết tủa.

  a) Tìm m

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.

  2) Cho 45 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư. Toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ trong một cốc có chứa 500 mL dung dịch NaOH 1,5 M tạo thành dung dịch X . Tính khối lượng từng chất có trong dung dịch X.

  3) Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam muối cacbonat một kim loại hoá trị 2 thu được khí B và chất rắn A . Hấp thụ toàn bộ B vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,001M thu được 19,7 gam kết tủa.

  a) Xác định công thức muối cacbonat .

  b) Tính khối lượng của A.

  4) Sục 0,56 lít CO2 (đktc) vào 200 mL dung dịch hỗn hợp NaOH 0,16M và Ca(OH)2 0,02M . Tính khối lượng kết tủa thu được .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Cho 500 ml dung dịch NaOH 0,6 M tác dụng vừa hết với V ml dung dịch HCl 0,2 M. Tính giá trị của V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời