YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 143 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 143 sách GK Hóa lớp 9

Trong các chất sau đây:

a) C2H5OH.

b) CH3COOH.

c) CH3CH2CH2OH.

d) CH3CH2COOH.

Chất nào tác dụng được với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết các phương trình hóa học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Chất tác dụng với Na là: a, b, c, d (do có gốc -OH).

Phương trình phản ứng:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

2CH3CH2CH2OH + 2Na → 2CH3CH2CH2ONa + H2

2CH3CH2COOH + 2Na → 2CH3CH2COONa + H2

Chất tác dụng với NaOH là: b, d (do có gốc -COOH).

Phương trình phản ứng:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CH3CH2COOH + NaOH → CH3CH2COONa + H2O

Chất tác dụng với Mg là: b, d (do có gốc -COOH).

Phương trình phản ứng:

CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

2CH3CH2COOH + Mg → (CH3CH2COO)2Mg + H2

Chất tác dụng với CaO là: b, d (do có gốc -COOH).

Phương trình phản ứng:

2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

2CH3CH2COOH + CaO → (CH3CH2COO)2Ca + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 143 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF