ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 116 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 116 sách GK Hóa lớp 9

Trong các khí sau: CH4, H2, Cl2, O2.

a) Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một?

b) Hai khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Câu a: Những khí tác dụng với nhau từng đôi một: CHvà O2, H2 và O2; H2 và Cl2; CH4 và Cl2.

Câu b: Các khí trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ: CH4 và O2; H2 và O2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 116 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1