YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 116 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 116 sách GK Hóa lớp 9

Trong các phương trình hóa học sau, phương trình hóa học nào viết đúng? Phương trình hóa học nào viết sai?

a) CH4 + Cl2 → CH2Cl2 + H(ánh sáng)

b) CH4 + Cl2 → CH2 + 2HCl (ánh sáng)

c) 2CH+ Cl2 → 2CH3Cl + H(ánh sáng)

d) CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl (ánh sáng)

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Phương trình hóa học viết đúng là trường hợp d. Các trường hợp còn lại đều sai.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 116 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON