ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 51 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 51 sách GK Hóa lớp 8

Bỏ qua trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng.

Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan) nước và khí cacbon đioxit thoát ra.

Hãy chỉ ra dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình bằng chữ của phản ứng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Phương trình chữ của phản ứng:

Axit clohiđric + Canxi cacbonat → Canxi clorua + Nước + khí cacbon đioxit.

 • Chất tham gia axit clohiđric và canxi cacbonat.
 • Sản phẩm: canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit.
 • Dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra: sủi bọt khí.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 51 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Pham

  Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng hoá học?

  A. Dây sắt cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh.

  B. Hòa tan thuốc tím vào nước.     

  C. Đèn tín hiệu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh.

  D. Dao bằng sắt lâu ngày bị gỉ.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Anh Pham

  Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lí?

  A. Mặt trời mọc sương bắt đầu tan.

  B. Đường cháy thành than.

  C. Nến cháy trong không khí. 

  D. Cơm bị ôi thiu. 

   

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ba La No

  các bạn giúp mình với, cảm ơn trước, mink cam kết sẽ tick cho

  1.một bình cầu trong đó đựng bột Mg và không khí được đậy nút kín. Đun nóng bình cầu một thời gian cho phản ứng hóa học xảy ra. hỏi khối lượng bình thay đổi như thế nào?

  a.tăng

  b.giảm

  c.không thay đổi

  d.không thể biết được

  2.trong phản ứng hóa học, chất xúc tác:

  a.bị biến đổi thành chất khác

  b. có khối lượng tăng lên

  c.có khối lượng không đổi

  d.có khối lượng giảm đi

  3.để phản ứng hóa học xảy ra thì điều kiện tối thiểu cần phải có là:

  a.các chất tham gia phải tiếp xúc với nhau

  b.cần đun nóng đến một nhiệt độ nhất định

  c.cần có chất xúc tác

  d.các chất sản phẩm phải tiếp xúc với nhau

  4.cho sơ đồ phản ứng: Al(OH)3 ===> Al2Cl3 +H2O. Nếu đem nhiệt phân 1000000 phân tử Al(OH)3 thì số phân tử Al2O3 thu được là bao nhiêu?

  a.1000000pt

  b.2000000pt

  c.500000pt

  d.3000000pt

  5.để nhận biết hai chất khí cacbonic và khí nitơ ta có thể làm như thế nào:

  a.đưa que đóm vào hai khí

  b.dẫn hai khí qua nước vôi trong

  c.dẫn hai khí qua nước

  d.dẫn hai khí qua nước muối

  6.để nhận biết hai chất khí oxi và khí nitơ ta có thể làm như thế nào:

  a.đưa que đóm vào hai khí

  b.dẫn hai khí qua nước vôi trong

  c.dẫn hai khí qua nước

  d.dẫn hai khí qua nước muối

  7.đốt cháy hết a gam Mg bằng khí oxi thu được b gam MgO. Hãy chọn kết quả đúng là:

  a.a=b

  b.a>b

  c.a<b

  d.chưa xác định được

  8.đá vôi(có thành phần chính là CaCo3). khi nung 160kg đá vôi thì thấy thu được 56kg vôi sống (CaO)và 44kg khi CO2 thoát ra. tỉ lệ CaCO3 có trong mẫu đá vôi sống thu được là:

  a.20%

  b.50%

  c.80%

  d.62,5%

  9.một mẫu đá vôi(có thành phần chính là CaCO3)và 20% tạp chất không phản ứng. khi nung 250kg đá vôi trên thấy thu được vôi sống thoát ra 88kg khí CO2. khối lượng vôi sống thu được là:

  a.56kg

  b.112kg

  c.162kg

  d.50kg

  10.lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

  a.Fe2O3+CO==>Fe+CO2

  b.Fe(OH)3+H2SO4==>Fe2(SO4)3+H2O

  c.FeS2+O2==>SO2+Fe2O3

  d.FexOy+H2==>Fe+H2O

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Minh Dũng

  Cho sắt vào dung dịch chứa 19.6 g H2SO4 thu được 3.36 lít khí hidro ở đktc

  a) viết PTHH

  b) chất nào dư sau pư? khối lượng bao nhiêu gam

  c)tính khối lượng muối tạo thành và khối lượng sắt đã phản ứng

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Hoàn thành các phản ứng sau và cho biết phản ứng nào là phản ứng thế, phản ứng hóa hợp , phản ứng phân hủy?

  a/ KClO3 ------> KCl + ....

  b/ Al + H2SO4 ---------> Al2 (SO4)3 +.....

  c/ CaO +....... --------> CaCO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Than cháy thành khí CO2 có phải là phản ứng hóa học hay không? Vì sao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  đâu là hiện tượng vật lí đâu là ht hóa học và giải thích

  1 khi nấu cơm nc bay hoi

  2 sát để ngoài ko khí lâu ngày bị rỉ

  3 đốt ga để nấu

  4 hiện tượng tầng ozon bị lũng

  5 thổi hơi thở vào hơi nc vôi trong thì thấy nc vẫn đục

  6 thanh sắt hơ nóng giác mỏng thành rựa

  7 ủ cơm thành rựa

  8 muối ăn hòa tan nc

  9 thức ăn để lâu ngày bị ô thiu

  10 cốc thủy tinh bị vỡ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Tách khí oxi ra khỏi hỗn hợp khí oxi và khí cacbonic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các ........(1)........bị thay đổi làm cho ........(2)........này biến đổi thành ........(3)........khác . Kết quả là ........(4)........này biến đổi thành ........(5)........khác (nguyên tử ;phân tử ;chất )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clo hidric thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Biết rằng axit clohidric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan), nước và khí cacbon dioxit thoát ra. Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  hô hấp có phải là phản ứng hoá học k? giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Tính theo phương trình hóa học:

  1, Đốt cháy 11,2 g sắt trong không khí sinh ra Fe\(_3\)O\(_4\)

  a, Tính khối lượng của Fe\(_3\)O\(_4\)

  b, Tính thể tích của không khí , biết thể tích của Oxi = \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của không khí
  2, Cho Kali vào nước sinh ra KOH và 3,36l khí hidro. Tính khối lượng của Kali và KOH
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam kim loại Mg trong không khí thu được 15 gam magie oxit (MgO). Chó rằng chỉ xảy ra phản ứng giữa Mg với oxi (O2) trong không khí.

  a) Viết PTHH của phản ứng hóa học đã xảy ra.

  b) Viết phương trình bảo toàn khối lượng.

  c ) Tính khối lượng của oxi đã phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cách tách phấn viết bảng ra khỏi nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có............đc tạo thành từ...........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú
  Phản ứng hóa học Số chất phản ứng Số chất sản phẩm
  (1)4P + 5O\(_2\) \(\underrightarrow{t^0}\)2P\(_2\)0\(_5\) 2 1

  (2) 3Fe + 20\(_2\) \(\underrightarrow{t^0}\) Fe\(_3\)O4

  (3)CaO + H\(_2\)O \(\rightarrow\)Ca(OH)2
  (4) CO\(_2\) + H\(_2\)O + CaCO\(_3\) \(\rightarrow\) Ca(HCO3)2

  so sánh điểm giống và khác nhau về số chất tham gia phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có ........................................... đc tạo thành từ .................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  câu 1: chọn từ thích hợp sau điền vào chỗ trống : chỉ số, phần tử, nguyên tử , liên kết, nguyên tử

  a) Trong phản ứng hóa học, chỉ có.......................... thay đổi làm cho..................... bị biến đổi

  b) Khi cân bằng ...................... mỗi nguyên tố ta chỉ việc thêm............................ mà ko được thay đổi.............................

  câu 2: Khoanh tròn vào phương án em cho là đúng

  a) Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lí ?

  A. Mặt trời mọc sương bắt đầu tan B. Đường cháy thành than

  C. Nến cháy trong ko khí D. Cơm bị ôi thiu

  b) Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra dựa vào:

  A. Có ánh sáng phát ra B. có sinh nhiệt

  C. Có chất mới tạo thành D. Có chất ko tan trong nước

  c) Cho sơ đồ phản ứng hóa học: Al(OH)y + H2SO4 ----> Al(SO4)y + H2O . x,y lần lượt là:

  A. x=4,y=1 B.x=2,y=3 C. x=1,y=4 D. x=3,y=2

  f) Cho 8,4g CO tác dụng với 16g Fe2O3 tạo ra 13,2g CO2 và kim loại Fe. Khối lượng sắt thu được là:

  A. 2,24g B. 22,4g D. 11,2g D. 1,12g

  GIÚP MK VỚI , CHIỀU MK NỘP GẤP RỒI khocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  hãy kể tên một số phản ứng hóa học có lợi và một số phản ứng hóa học có hại trong đời sống xung quanh em

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  khi cho bột sắt , đường vào trong nước khuấy đều. Đun hỗn hợp đó lên xoong 1 lúc sau thu được chất rắn màu trắng trong. Hỏi đâu là hiện tượng vật lý , đâu là hiện tượng hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  các bn hãy cho bt tên và phương trình chữ của 1 số hiện tượng hoá học trong thực tế

  càng nhiều càng tốt nhé

  bn nào nhanh và nhiều nhất sẽ có tick

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Khi cho bột sắt và đường vào trong nước , khuấy đều. Đun hỗn hợp đó lên xoong , một lúc sau thu đc chất rắn màu trắng trong. Hỏi đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tg hóa học.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1