YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 51 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 51 sách GK Hóa lớp 8

Bỏ qua trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng.

Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan) nước và khí cacbon đioxit thoát ra.

Hãy chỉ ra dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình bằng chữ của phản ứng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Phương trình chữ của phản ứng:

Axit clohiđric + Canxi cacbonat → Canxi clorua + Nước + khí cacbon đioxit.

  • Chất tham gia axit clohiđric và canxi cacbonat.
  • Sản phẩm: canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit.
  • Dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra: sủi bọt khí.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 51 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON