YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 13 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 13 Phản ứng hóa học giúp các em học sinh có kĩ năng quan sát thí nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể, rút ra được nhận xét về phản ứng hoá học, điều kiện và dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra; Viết được phương trình hoá học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hoá học; Xác định được chất phản ứng (chất tham gia, chất ban đầu) và sản phẩm.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF