AMBIENT

Bài tập 13.2 trang 18 SBT Hóa học 8

Bài tập 13.2 trang 18 SBT Hóa học 8

Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hidro H2 và khí clo Cl2 tạo ra axit clohidric HCl.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Hãy cho biết:

a) Tên các chất phản ứng và sản phẩm?

b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra?

c) Trước và sau phản ứng số nguyên tử mỗi nguyên tố có thay đổi không?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.2

a) Chất phản ứng: khi hidro, khí clo.

Sản phẩm: axit clohidric.

b) Trước phản ứng: Hai nguyên tử hidro liên kết nhau, hay nguyên tử clo liên kết nhau.

Sau phản ứng: mỗi nguyên tử hidro liên kết với 1 nguyên tử clo, phân tử H2 và Cl2 biến đổi. Phân tử HCl được tạo ra.

c) Trước và sau phản ứng số nguyên tử mỗi nguyên tố không thay đổi.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.2 trang 18 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>