YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.1 trang 18 SBT Hóa học 8

Bài tập 13.1 trang 18 SBT Hóa học 8

Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ và cụm từ thích hợp:

"... là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọi là ..., còn ... mới sinh ra là ... Trong quá trình phản ứng ... giảm dần, ... tăng dần".

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.1

Phản ứng hóa học; chất phản ứng (chất tham gia); chất; sản phẩm; lượng chất tham gia; lượng sản phẩm.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.1 trang 18 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF