ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 13 Phản ứng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 13 về Phản ứng hóa học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.  
  • B. Số nguyên tố tạo nên chất.
  • C. Số phân tử của mỗi chất.         
  • D. Số nguyên tử trong mỗi chất. 
  • A. Có ánh sáng phát ra.     
  • B. Có sinh nhiệt.
  • C. Có chất mới tạo thành.
  • D. Có chất không tan trong nước.
   
   
  • A. Không thể thiếu chất xúc tác.    
  • B. Các chất phản ứng phải tiếp xúc nhau.
  • C. Cần phải được đun nóng  
  • D. Cả 3 điều kiện trên
  • A. Chất phản ứng
  • B. Sản phẩm   
  • C. Chất xúc tác            
  • D. Chất môi trường
  • A. Sắt + Oxi   Oxit sắt từ
  • B. Oxi + Oxit sắt từ  Sắt
  • C. Oxit sắt từ  Sắt +Oxi
  • D. Sắt + Oxit sắt từ   Oxi +Sắt
 • Câu 6:

  Dấu hiệu của phản ứng hóa học

  • A. Thay đổi màu sắc
  • B. Tạo chất bay hơi, kết tủa
  • C. Tỏa nhiệt hoặc phát sáng
  • D. Tất cả đáp án
 • Câu 7:

  Phản ứng hóa học là

  • A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất
  • B. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác
  • C. Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới
  • D. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất
 • Câu 8:

  Chọn đáp án sai

  • A. Hidro + oxi → nước
  • B. Canxi cacbonat→ canxi oxit + khí cacbonic
  • C. Natri + clo → natri clorua
  • D. Đồng + nước → đồng hidroxit
 • Câu 9:

  Chọn đáp án đúng

  Thả một mảnh sắt vào dung dịch axit clohidric thấy sinh ra khí

  • A. Khí đó là khí clo
  • B. Khí cần tìm là khí hidro
  • C. Thấy có nhiều hơn một khí
  • D. Không xác định
 • Câu 10:

  Trong các trường hợp sau, trường hợp không là phương trình hóa học

  • A. Rượu để trong chai không kín bị cạn dần
  • B. Sắt cho tác dụng với oxi tạo ra khí SO2
  • C. Natri cháy trong không khí thành Na2O
  • D. Tất cả đáp án
 • Câu 11:

  Cho kim loại natri (Na) vào khí clo (Cl2). Sản phẩm tạo thành là

  • A. Sinh ra khí clo
  • B. Sản phẩm là NaCl2
  • C. Sinh ra nước muối NaCl
  • D. Na2Cl
 

 

 

YOMEDIA
1=>1