YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 50 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 50 sách GK Hóa lớp 8

Ghép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích hợp chọn trong khung:

Trước khi cháy chất parafin ở thể (1) ... còn khi cháy ở thể (2) ... Các (3) ... parafin phản ứng với các (4) ... khí oxi.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

(1) rắn.

(2) hơi.

(3) phân tử.

(4) phân tử.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 50 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON