YOMEDIA

Bài tập 5 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 20 sách GK Hóa lớp 8

Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu huỳnh

c) Nguyên tử nhôm.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Giữa hai nguyên tử magie (M = 24) và cacbon (M = 12), magie nặng hơn gấp hai lần nguyên tử cacbon.

Giữa nguyên tử magie (M = 24) và lưu huỳnh (M = 32), magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh, và bằng ¾ lần nguyên tử lưu huỳnh.

Giữa nguyên tử magie (M = 24) và nguyên tử nhôm (M = 27), magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, và bằng 8/9 lần nguyên tử nhôm.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 20 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Đan Nguyên

  nguyên tử, nguyên tố,phân tử là gì,chúng quan hệ với nhau như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Nêu ý nghĩa của việc viết sau đây :4F;2S;0;3Cu;5N;3Fe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  tính phân tử khối của sắt và sunfat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Giúp mik vs !!!!!!!!! mik đag cần gấp oho

  1) Cho các nguyên tử có kí hiệu là các chữ cái và số proton như nhau:

  5A;8B;17C;6D;8E;17F;17H

  Các nguyên tử sau cùng một nguyên tố hóa học là ?

  2) Hợp chất kim loại M với nhóm PO4 có công thức là M3(PO4)2. PTK=267. Tính toán để xác định M là nguyên tố nào

  3) Nguyên tử của nguyên tố A có 16p. Hãy cho biết:

  a. Tên và KHHH của A

  b. Số e của A

  c. Nguyên tử A nặng gấp bao nhiêu lần nguyên tử H và O?

  4) Nguyên tử X nặng bằng 1/2 nguyên tử Y và nguyên tử Y nặng bằng 1,5 nguyên tử khối của Z.

  a. Tính nguyên tử khối của X

  b. Viết KHHH của X và Y. Biết Z là nguyên tố oxi

  5) So sánh xem nguyên tử O nặng hơn hay nhẹ hơn nguyên tử H,S,C bao nhiêu lần.

  6) Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử lưu huỳnh. Tính khối lượng nguyên tử X và viết KHHH của X

  Thank các bạn nhiều !ok

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Trong 9,8 g H2SO4 có bao nhiêu nguyên tử Oxi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  hợp chất A ở thể khí, tạo bởi 2 nguyên tó S và O2 và trong đó S chiếm 50% về khối lượng. Biết khí A có khối lượng mol là 64g/mol. Hãy tìm công thức hóa học của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  1.Một hợp chất tạo bởi nguyên tố Nitơ và 1 nguyên tố A chưa biết

  ...Xác định CTHH của hợp chất X biết phần tử chất X nặng bằng phân tử khí Cacbonic ( cho N=14,O=16,C=12,Na=...., Ca=...,Fe=...,Cu=...,Mg=...)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Một nguyên tử Y nhẹ hơn và có khối lượng bằng 0.3 lần khối lượng nguyên tử Ca .Xác định tên và kí hiệu hoá học Y???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:

  link ảnh http://img.giaibaitap.me/picture/article/2018/0204/giai-bai-51-52-53-54-trang-6-7-sach-bai-tap-hoa-hoc-8_1_1517744436.jpg

  Hãy viết tên và kí hiệu của hóa học của mỗi nguyên tố ( xem bảng 1, phần phụ lục)

  *giúp mk với các bạn ơiiii , đừng làm giống mấy cái giải trên mạng nhé, mình đọc không hiểu, mình cần các bạn giúp đỡ lắm lắm :((

  thanks các bạn trước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>