YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 20 sách GK Hóa lớp 8

Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu huỳnh

c) Nguyên tử nhôm.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Giữa hai nguyên tử magie (M = 24) và cacbon (M = 12), magie nặng hơn gấp hai lần nguyên tử cacbon.

Giữa nguyên tử magie (M = 24) và lưu huỳnh (M = 32), magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh, và bằng ¾ lần nguyên tử lưu huỳnh.

Giữa nguyên tử magie (M = 24) và nguyên tử nhôm (M = 27), magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, và bằng 8/9 lần nguyên tử nhôm.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 20 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF