YOMEDIA
NONE

Bài tập 5.5 trang 7 SBT Hóa học 8

Bài tập 5.5 trang 7 SBT Hóa học 8

Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.5

Khối lượng của 2 nguyên tử Mg: 2.24 = 48đvC

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Khối lượng của nguyên tử O là 16 đvC

Tỉ lệ khối lượng của 2 nguyên tử Mg so với nguyên tử O là: 48 : 16 = 3 lần

Vậy 2 nguyên tử magie nặng bằng 3 nguyên tử oxi

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.5 trang 7 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON