ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 5 Nguyên tố hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 5 về Nguyên tố hóa học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. 8 chất clo    
  • B. 8 nguyên tố clo
  • C. 8 phân tử clo
  • D. 8 nguyên tử clo
  • A. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  2 lần
  • B. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử  C  2  lần
  • C. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  0,5 lần
  • D. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử  C  0,5 lần
   
   
  • A. gam
  • B. kg
  • C. g/cm3
  • D. đvC
  • A. S
  • B. fE
  • C. Fe
  • D. FE
  • A. Cacbon (than)
  • B. Oxi
  • C. Sắt
  • D.  Silic
 • Câu 6:

  Có bao nhiêu nguyên tố hóa học:

  • A. Trên 110 nguyên tố
  • B. Đúng 110 nguyên tố
  • C. 111 nguyên tố
  • D. 100 nguyên tố
 • Câu 7:

  Nguyên tố hóa học là gì?

  • A. Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số hạt proton trong hạt nhân
  • B. Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số hạt electron trong hạt nhân
  • C. Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số hạt notron trong hạt nhân
  • D. Nguyên tố Hóa Học là những nguyên tử có cùng số khối trong hạt nhân
 • Câu 8:

  Kí hiệu của nguyên tố Xeci là

  • A. Cs
  • B. Sn
  • C. Ca
  • D. B
 • Câu 9:

  Nguyên tử khối là gì?

  • A. Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của một nguyên tử nguyên tố đó.
  • B. Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng của một nguyên tử nguyên tố đó.
  • C. Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của nguyên tố đó.
  • D. Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng một nguyên tử nguyên tố đó.
 • Câu 10:

  Cho nguyên tố O có nguyên tử khối là 16, Mg là 24. Nguyên tử nào nặng hơn

  • A. Mg nặng hơn O
  • B. Mg nhẹ hơn O
  • C. O bằng Mg
  • D. Tất cả đáp án trên
 • Câu 11:

  Cho nguyên tử của nguyên tố C có 11 proton. Chọn đáp án sai

  • A. Đấy là nguyên tố Natri
  • B. Số e là 16 e
  • C. Nguyên tử khối là 22
  • D. Stt trong bảng tuần hoàn là 11
 • Câu 12:

  Cho nguyên tử khối của Bari là 137. Tính khối lượng thực nguyên tố trên.

  • A. mBa=2,2742.1022kg
  • B. mBa=2,234.10-24g
  • C. mBa=1,345.10-23kg
  • D. mBa=2,7298.10-21g
 • Câu 13:

  Chọn đáp án sai

  • A. số p là số đặc trưng của nguyên tố hóa học
  • B. nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tố cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân
  • C. 1 đvC=1/12 mC
  • D. Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)