YOMEDIA
NONE

Bài tập 5.2 trang 6 SBT Hóa học 8

Bài tập 5.2 trang 6 SBT Hóa học 8

Cho biết sơ đồ nguyên tử của 4 nguyên tố như sau:

Giải bài tập Vật lý lớp 10

Hãy viết tên và kí hiệu hóa học của mỗi nguyên tố (xem bảng 1, phần phụ lục)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.2

Sơ đồ a: có 4 p trong hạt nhân là nguyên tố Beri, KHHH: Be

Sơ đồ b: có 5p trong hạt nhân là nguyên tố Bo, KHHH: B

Sơ đồ c: có 12p trong hạt nhân là nguyên tố Magie, KHHH: Mg

Sơ đồ d: có 15p trong hạt nhân là nguyên tố Photpho, KHHH: P

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 6 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON