YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.8 trang 7 SBT Hóa học 8

Bài tập 5.8 trang 7 SBT Hóa học 8

Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6p + 6n)

(20p + 20n)

(6p + 7n)

(20p + 22n)

(20p + 23n)

a) Năm nguyên tử này thuộc hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hóa học?

b) Viết tên, kí hiệu hóa học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố.

c) Vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử mỗi nguyên tố (xem lại bài tập 4.6*)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.8

a) Các nguyên tử này thuộc 2 nguyên tố hóa học.

Nguyên tử (1), (3) thuộc cùng 1 nguyên tố do cùng có 6p

Nguyên tử (2), (4), (5) thuộc cùng 1 nguyên tố do cùng có 20p.

b) Hai nguyên tố đó là: cacbon và canxi.

Tên nguyên tố Cacbon Canxi
Kí hiệu C Ca
Nguyên tử khối 12 40

c)

* Cacbon

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

* Canxi

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.8 trang 7 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF