YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 tr 20 sách GK Hóa lớp 8

Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó? 

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Do nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ nên nguyên tử khối của X là: X = 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X có nguyên tử khối bằng 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu hóa học là Si.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 20 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Lệ Diễm

  giúp mik vs !!!! mik cần gấp lắm!!!huhu

  1) Dựa vào bảng 1 SGK trang 42 ,hãy cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố A, biết nguyên tử A nặng gấp 4 nguyên tử Ni tơ ?

  2) Hợp chất của kim loại M vs nhóm PO4 có công thức là M3(PO4)2. PTK=267.Tính toán để xác định M là nguyên tố nào?

  3) Biết 1/4 nguyên tử X nặng bằng nguyên tử Kali. Xác định tên và KHHH của nguyên tố X?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thuy linh

  Em hãy bổ sung thông tin vào các ô trống trong bảng sau đây theo mẫu:

  Nguyên tử Nguyên tử khối (đvC) Khối lượng mol nguyên tử(gam/mol) Chất Phân tử khối (đvC) Khối lượng mol phân tử(gam/mol)
  O 16 16 Khí oxi: O2 32 đvC 32

  H

  1 Khí clo : Cl2
  Na 23 Natri clorua: NaCl 58,5
  Ca 40 Canxi cacbonat : CaCO3
  K 39 Kali clorua : KCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Nguyên tử hiđro có nguyên tử khối bằng ........ đvC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  nguyên tử, nguyên tố,phân tử là gì,chúng quan hệ với nhau như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Nêu ý nghĩa của việc viết sau đây :4F;2S;0;3Cu;5N;3Fe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  tính phân tử khối của sắt và sunfat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Giúp mik vs !!!!!!!!! mik đag cần gấp oho

  1) Cho các nguyên tử có kí hiệu là các chữ cái và số proton như nhau:

  5A;8B;17C;6D;8E;17F;17H

  Các nguyên tử sau cùng một nguyên tố hóa học là ?

  2) Hợp chất kim loại M với nhóm PO4 có công thức là M3(PO4)2. PTK=267. Tính toán để xác định M là nguyên tố nào

  3) Nguyên tử của nguyên tố A có 16p. Hãy cho biết:

  a. Tên và KHHH của A

  b. Số e của A

  c. Nguyên tử A nặng gấp bao nhiêu lần nguyên tử H và O?

  4) Nguyên tử X nặng bằng 1/2 nguyên tử Y và nguyên tử Y nặng bằng 1,5 nguyên tử khối của Z.

  a. Tính nguyên tử khối của X

  b. Viết KHHH của X và Y. Biết Z là nguyên tố oxi

  5) So sánh xem nguyên tử O nặng hơn hay nhẹ hơn nguyên tử H,S,C bao nhiêu lần.

  6) Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử lưu huỳnh. Tính khối lượng nguyên tử X và viết KHHH của X

  Thank các bạn nhiều !ok

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Trong 9,8 g H2SO4 có bao nhiêu nguyên tử Oxi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  hợp chất A ở thể khí, tạo bởi 2 nguyên tó S và O2 và trong đó S chiếm 50% về khối lượng. Biết khí A có khối lượng mol là 64g/mol. Hãy tìm công thức hóa học của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  1.Một hợp chất tạo bởi nguyên tố Nitơ và 1 nguyên tố A chưa biết

  ...Xác định CTHH của hợp chất X biết phần tử chất X nặng bằng phân tử khí Cacbonic ( cho N=14,O=16,C=12,Na=...., Ca=...,Fe=...,Cu=...,Mg=...)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1