YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 20 sách GK Hóa lớp 8

a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì?

b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt ý các ý sau: ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a: Các cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt cho ta biết có hai nguyên tử cacbon, 5 nguyên tử oxi và 3 nguyên tử canxi.

Câu b:

+ Ba nguyên tử nitơ: 3 N

+ Bảy nguyên tử canxi: 7 Ca

+ Bốn nguyên tử natri: 4 Na.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 20 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON