YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 20 sách GK Hóa lớp 8

Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon? Nguyên tử khối là gì?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Đơn vị cacbon có khối lượng bằng  1/12 khối lượng nguyên tử cacbon.

1đvC = \(\frac{1}{12}\) C.

Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 20 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON