YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 7 tr 20 sách GK Hóa lớp 8

a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem:

Một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?

 A. 5,342.10-23 g             B. 6,023.10-23 g             C. 4,482.1023 g          D.3,990.10-23 g.

(Hãy chọn đáp án đúng, tính và ghi vào vở bài tập).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Câu a:

Ta có: C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

⇒ 1 đvC =  ≈ 1,66.10-24 (g).

Câu b:

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là:

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 20 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Quynh Nhu

  Một nguyên tử Y nhẹ hơn và có khối lượng bằng 0.3 lần khối lượng nguyên tử Ca .Xác định tên và kí hiệu hoá học Y???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Minh Hải

  Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:

  link ảnh http://img.giaibaitap.me/picture/article/2018/0204/giai-bai-51-52-53-54-trang-6-7-sach-bai-tap-hoa-hoc-8_1_1517744436.jpg

  Hãy viết tên và kí hiệu của hóa học của mỗi nguyên tố ( xem bảng 1, phần phụ lục)

  *giúp mk với các bạn ơiiii , đừng làm giống mấy cái giải trên mạng nhé, mình đọc không hiểu, mình cần các bạn giúp đỡ lắm lắm :((

  thanks các bạn trước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Hãy tính:

  a) Số nguyên tử Hiđro để cùng khối lượng với 1 nguyên tử Natri.

  b) Số nguyên tử Cacbon để cùng khối lượng với 2 nguyên tử Magie.

  c) Số nguyên tử Oxi để cùng khối lượng với 5 nguyên tử lưu huỳnh.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Một hợp chất gồm 3 nguyên tố Mg , C , O có phân tử khối là 84đvC và có tỉ lệ khối lượng giứa các nguyên tố là Mg : C : O = 2 : 3 : 4 . Hãy lập công thức hoá học của hợp chất .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố A liên kết với 5 nguyên tử oxi. Biết phan tử khối hợp chất nặng 108dvC. Xác định A là nguyên tử nguyên tố nào? Công thức hóa học của hợp chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Kí Hiệu hóa học của nguyên tố nào là sai?

  A. sắt -Fe

  B.natri-Na

  C.clo-C

  D.oxi-O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Nguyen to hoa hoc la gì? Cách biểu diễn nguyên tố hóa học như thế nào? Viết tên và kí hiệu của 3 nguyên tố hóa học mà em biết.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • bala bala

  tính khối lượng canxi có chứa 1 kg electron?

  GIẢI GIÚP MÌNH VỚI CẢM ƠN.yeuyeuyeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  nguyên tử R nặng 5,3136.10^-23 g.

  R là nguyên tử của nguyên tố hóa học nào?..........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Hợp chất A có phân tử gồm 2 nguyên tử X & 3 nguyên tử Y. Tỉ lệ khối lượng của X &Y là 7: 3. Phân tử khối của hợp chất là 160. Hỏi

  a) Nguyên tố X,Y là nguyên tố nào?

  b) Viết CTHH của hợp chất A?

  Cho biết Cu= 64, Cl=35,5, O=16, S=32, H=1, Na=23, C=12

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  B1) 1 hợp chất gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử Oxi và có khối lượng gấp 5 lần phân tử Oxi

  a) Tính phân tử khối của hợp chất

  b) Cho biết tên nguyên tố X , kí hiệu và CTHH của hợp chất

  B2 Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 52 biết số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân là 1 đơn vị

  a) Cho biết số proton, nơtron, electron trong nguyên tử

  b) Cho biết tên và kí hiệu nguyên tố hóa học

  B3 Tìm kí hiệu hóa học của nguyên tố X biết nếu tính bằng gam 1 nguyên tử X nặng 6,642.10mũ -23 ( g)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1