YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 7 tr 20 sách GK Hóa lớp 8

a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem:

Một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?

 A. 5,342.10-23 g             B. 6,023.10-23 g             C. 4,482.1023 g          D.3,990.10-23 g.

(Hãy chọn đáp án đúng, tính và ghi vào vở bài tập).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:

Ta có: C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

⇒ 1 đvC =  ≈ 1,66.10-24 (g).

Câu b:

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là:

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 20 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON