YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 130 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 130 sách GK Hóa lớp 8

Hãy viết công thức hóa học của các axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng:

-Cl, = SO3, = SO4, -HSO4, = CO3, PO4, = S, -Br, -NO3

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Công thức hóa học:

HCl (axit clohiđric)

H2SO3 (axit sunfurơ)

H2SO(axit sunfuric)

NaHSO4 (natri hiđrosunfat)

H2CO3 (axit cacbonic)

H3PO4 (axit photphoric)

H2S (axit sunfurhidric)

HBr (axit bromhidric)

HNO3 (axit nitric)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 130 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON