Bài tập 1 trang 130 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 130 sách GK Hóa lớp 8

Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp

Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều ... liên kết với ... Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng ...

Bazơ là hợp chất mà phân tử có một ... liên kết với một hay nhiều nhóm ...

Gợi ý trả lời bài 1

Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit. Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 130 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • thu hảo

  Cho biết axit là những chất có thể làm đổi màu chất quỳ tím thành đỏ ( trong phòng thí nghiệm dùng giấy tẩm quỳ ).

  Hãy chứng tỏ rằng trong nước vắt từ quả chanh có chứa axit ( axit xitric ).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Trần Thị Hoài Ngọc

   

  Cho ml dung dịch HCl 1,4M phản ứng với 16gam CuO thu được dung dịch A.Xác định: 

  Thể tích dung dịch axit đã dùng ? Khối lượng và nồng độ MOL/L chất trong dung dịch A

  Theo dõi (1) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn