YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 130 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 tr 130 sách GK Hóa lớp 8

Đọc tên của những chất có công thức hóa học ghi dưới đây:

a) HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4.

b) Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2

c) Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3, ZnSNa2HPO4, NaH2PO4

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Câu a: HBr (axit bromhiđric); H2SO3 (axit sunfurơ); H3PO(axit photphoric); H2SO(axit sunfuric)

Câu b: Mg(OH)2(magie hiđroxit); Fe(OH)3 (sắt III hiđroxit); Cu(OH)2 (đồng II hidroxit)

Câu c: Ba(NO3)2 (Bari nitrat); Al2(SO4)3 (nhôm sunfat); Na2SO3( natri sunfit); ZnS (kẽm sunfua); Na2HPO4 (natri hiđrophotphat); NaH2PO4 (natri đihiđrophotphat)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 130 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON