YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 130 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 130 sách GK Hóa lớp 8

Viết công thức hóa học của bazơ tương ứng với các oxit sau đây:

Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Công thức hóa học của bazơ tương ứng với các oxit trên lần lượt là:

NaOH, LiOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 130 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON