YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 37 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 37 Axit - Bazơ - Muối giúp các em học sinh cách phân loại axit, bazơ thành phần hoá học và tên gọi của chúng. Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử HS liên kết với gốc axit (các nguyên tố H có thể thay thế bằng kim loại). Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF