ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  phương pháp hóa học để tách riêng CH4 và C2H5NH2

  • A. dd NaOH
  • B. dd HCl
  • C. dd Br2
  • D. dd NaOH và HCl
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sục hỗn hợp khí qua dung dịch HCl dư thu được khí CH4Do HCl phản ứng với etyl amin.

  CH3CH2NH2 + HCl → CH3CH2NH3Cl

   Dung dịch thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu lại được metylamin.

  CH3-CH2-NH3Cl + NaOH → CH3-CH2-NH2 + NaCl + H2

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42240

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1