AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 8,3 gam hỗn hợp gồm 2amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl x mol/lit, thu được dung dịch chứa 15,6 gam hỗn hợp muối.Gía trị của x là:

  • A. 0,5.
  • B. 1,5.
  • C. 2,0.
  • D. 1,0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.

  Ta thấy phản ứng xảy ra là phản ứng cộng, từ 2 chất trở thành 1 chất nên khối lượng tăng lên là do chất HCl cộng vào. Từ đó:

  \({n_{HCl}} = \frac{{{m_{muoi}} - {m_{a\min }}}}{{36,5}} = \frac{{15,6 - 8,3}}{{36,5}} = 0,2(mol)\)

  \({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,2}}{{0,2}} = 1(M)\)

  Các em có thể sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng cũng cho kết quả tương tự.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA