YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 8,3 gam hỗn hợp gồm 2amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl x mol/lit, thu được dung dịch chứa 15,6 gam hỗn hợp muối.Gía trị của x là:

  • A. 0,5.
  • B. 1,5.
  • C. 2,0.
  • D. 1,0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.

  Ta thấy phản ứng xảy ra là phản ứng cộng, từ 2 chất trở thành 1 chất nên khối lượng tăng lên là do chất HCl cộng vào. Từ đó:

  \({n_{HCl}} = \frac{{{m_{muoi}} - {m_{a\min }}}}{{36,5}} = \frac{{15,6 - 8,3}}{{36,5}} = 0,2(mol)\)

  \({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,2}}{{0,2}} = 1(M)\)

  Các em có thể sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng cũng cho kết quả tương tự.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 277

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF