YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số amin có công thức phân tử C3H9N là

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Amin bậc 1 (2CT) + amin bậc 2 ( 1 CT) + amin bậc 3 ( 1CT)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 275

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF