RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Số amin có công thức phân tử C3H9N là

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Amin bậc 1 (2CT) + amin bậc 2 ( 1 CT) + amin bậc 3 ( 1CT)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>