ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với thuốc thử duy nhất là quỳ tím sẽ nhận biết được dung dịch các chất nào sau đây?

  • A. CH3-COOH; C6H5-OH; HN2-CH2-COOH
  • B. C6H5-NH2; HN2-CH2-COOH; CH3-COOH
  • C. C6H5-NH2; C6H5-OH; HN2-CH2-COOH 
  • D. CH3-COOH; C6H5-OH; CH3-CH2-NH2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CH3COOH: quì chuyển đỏ
  C6H5OH: quì vẫn màu tím
  CH3CH2NH2: quì chuyển xanh 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42228

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1