• Câu hỏi:

  Chất nào có lực bazơ mạnh nhất?

  • A. CH3-NH2
  • B. (CH3)2-CH-NH2
  • C. CH3-NH-CH3
  • D. (CH3)3-N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (CH3)3-N có chứa 3 nhóm -CH3 đẩy electron nên N ở chất này gây ra tính bazo mạnh nhất

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC