ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 0,1 mol metylamin vào nước được 1 lít dung dịch X. Khi đó: 

  • A. Nồng độ của ion CH3NH3+ bằng 0,1M.
  • B. Dung dịch X có pH = 13. 
  • C. Dung dịch X có pH lớn hơn 13.
  • D. Nồng độ của ion CH3NH3+ nhỏ hơn 0,1.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Do metylamin là bazo yếu nên khi hòa vào nước có cân bằng:  
       CH3NH2 + H2O ⇔ CH3NH3+ + H2
  Phân li không hoàn toàn nên nồng độ của ion CH3NH3+ < 0,1M.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 278

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1