YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 0,1 mol metylamin vào nước được 1 lít dung dịch X. Khi đó: 

  • A. Nồng độ của ion CH3NH3+ bằng 0,1M.
  • B. Dung dịch X có pH = 13. 
  • C. Dung dịch X có pH lớn hơn 13.
  • D. Nồng độ của ion CH3NH3+ nhỏ hơn 0,1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Do metylamin là bazo yếu nên khi hòa vào nước có cân bằng:  
       CH3NH2 + H2O ⇔ CH3NH3+ + H2
  Phân li không hoàn toàn nên nồng độ của ion CH3NH3+ < 0,1M.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 278

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF