ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số lượng đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là:

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  +) amin bậc 1: CH3CH2CH2NH2; (CH3)2CHNH2
  +) amin bậc 2: CH3CH2NHCH3
  +) amin bậc 3: (CH3)3N
  Có 4 đồng phân.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42232

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1