YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 196 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 196 sách GK Hóa lớp 12

Trong danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Bộ Y tế quy định có 5 chất ngọt nhân tạo được dùng trong chế biến lương thực, thực phẩm, nhưng có quy định liều lượng sử dụng an toàn. Thí dụ chất Acesulfam K, liều lượng có thể chấp nhận được là 0 – 15 mg/kg trọng lượng cơ thể một ngày. Như vậy, một người nặng 60kg, trong một ngày có thể dùng lượng chất đó tối đa là:

A. 12 mg.                                                                C. 10 mg.

B. 1500 mg.                                                             D. 900 mg.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Liều lượng có thể chấp nhận được là 0 – 15 mg/kg trọng lượng cơ thể một ngày.

1kg     →      15 mg

60kg   →     60.15 = 900 mg

Vậy: Một người nặng 60kg, trong một ngày có thể dùng lượng chất đó tối đa là 900 mg.

⇒ Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 196 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON