ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 44.2 trang 100 SBT Hóa học 12

Bài tập 44.2 trang 100 SBT Hóa học 12

Khí biogas sản xuất từ chất thải chăn nuôi được sử dụng làm nguồn nhiên liệu trong sinh hoạt ở nông thôn. Tác dụng của việc sử dụng khí biogas là

A. phát triển chăn nuôi.

B. đốt để lấy nhiệt và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

C. giải quyết công ăn việc làm ở khu vực nông thôn.

D. giảm giá thành sản suất dầu, khí.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.2

 
 

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.2 trang 100 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1