YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 266 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 266 SGK Hóa học 12 nâng cao

Ancol etylic là sản phẩm trung gian từ đó sản xuất được cao su nhân tạo, tơ sợi tổng hợp.

Có thể điều chế ancol etylic bằng hai cách sau:

- Cho khí etilen (lấy từ crăckinh dầu mỏ) hợp nước có xúc tác.

- Cho lên men các nguyên liệu chứa tinh bột.

a. Hãy viết các phương trình phản ứng tương ứng với hai phương pháp trên.

b. Hãy tính lượng ngũ cốc chứa 65% tinh bột hoặc thể tích khí crăckinh dầu mỏ chứa 60% khí etilen cần thiết để sản xuất được 2,3 tấn ancol etylic. Biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất là 25%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

Các phương trình hóa học của phản ứng:

C2H4 + H2O → C2H5OH

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Câu b:

Từ tinh bột

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH

\(\frac{{2,3.162}}{{2.46}}\)   →   \(\frac{{2,3}}{{46}}\)

Trong ngũ cốc có 65% tinh bột nên khối lượng ngũ cốc cần lấy để sản xuất ra 2,3 tấn etanol với sự hao hụt 25% (tức là với hiệu suất 75%) là :

\(\frac{{2,3.162.100.100}}{{2.46.65.75}} = 8,308\) tấn

Cứ 1 mol (22,4 lít) → 46 gam = 46.10-6 tấn.

Khi Crackinh dầu mỏ có 60% C2Hvà hiệu suất là 75%

⇒ Thể tích khí cần lấy là:

\(\frac{{1120000.100.100}}{{60.75}} = 2488,{9.10^3}\) lít = 2488,9 m3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 266 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON