YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 187 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 187 sách GK Hóa lớp 12

Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

Tên nhiên liệu

Sản phẩm của quá trình đốt cháy nhiên liệu

Sản phẩm chính

Sản phẩm khác

Than đá

H2O, CO2

Khói (cát hạt nhỏ), SO2,…

Than cốc

CO2

SO2

Khí thiên nhiên

CO2, H2O

-

Củi, gỗ

CO2, H2O

Khói

Xăng, dầu

CO2, H2O

SO2

 

Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là:

A. Củi, gỗ, than cốc.

B. Than đá. xăng dầu.

C. Xăng, dầu.

D. Khí thiên nhiên.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Các nguyên liệu được liệt kê ở các đáp án A, B, C đều là chất đốt nên khi sử dụng sẽ thải ra môi trường rất nhiều khí CO, CO2 gây ô nhiễm môi trường.

Dựa vào bảng sản phẩm ta nhận thấy nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là khí thiên nhiên.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 187 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON