YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 43.7 trang 100 SBT Hóa học 12

Bài tập 43.7 trang 100 SBT Hóa học 12

Trong công nghiệp, trước kia người ta sản xuất phenol từ clobenzen ngày nay sản xuất từ cumen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phenol theo hai cách và so sánh ưu điểm và hạn chế của hai cách.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43.7

Điều chế phenol:

- Cách 1: từ clobenzen

C6H5Cl + NaOH → C6H5ONa + HCl

C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

- Cách 2: từ cumen

C6H6  + CH2=CH-CH3, H→ C6H5-CH-(CH3)2 

C6H5-CH-(CH3)2  → C6H5OH + CH3-CO-CH3

Theo phương pháp hiện nay (cách 2) : rẻ tiền, ít ô nhiễm môi trường.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43.7 trang 100 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF