YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 259 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 259 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Metan là thành phần chủ yếu của khí tự nhiên. Tính thể tích khí tự nhiên ở đktc chứa 92% metan cần thiết để sản xuất 10 tấn nhựa phenol fomanđhit (novolac).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Sơ đồ:

nCH4 → nHCHO

Bài 7 SGK Hóa học 12 nâng cao trang 259

6nCH4 → nC6H5OH

Tức là: 7n mol CH4 → 106n gam polime

0,660377.106 mol  \(^{ \leftarrow }\) 10 tấn = 107 gam

Vkhí CH4 = 0,660377.106 . 22,4 = 14,8.106 lít

Vkhí thiên nhiên = 14,8.106.100/92 = 16,08.106 lít = 16080 m3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 259 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON