YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 187 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 187 sách GK Hóa lớp 12

Theo tính toán, năm 2000 cả nước tiêu thụ lượng nhiên liệu tương đương 1,5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113 700 tấn khí CO2Trong 1 ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ tương đương với khối lượng dầu và lượng thải CO2 vào môi trường là:

A. 0,003 triệu tấn dầu, 200 tấn CO2.

B. 0,004 triệu tấn dầu, 311 tấn CO2.

C. 0,005 triệu tấn dầu, 415 tấn CO2.

D. 0,012 triệu tấn dầu, 532 tấn CO2.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Dữ liệu đề cho là thống kê là số liệu của cả năm. Một năm có 365 ngày nên mình sẽ chia cho 365 và lấy giả trị xấp xỉ.

Trong 1 ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ tương đương với khối lượng dầu và lượng thải CO2 vào môi trường là:0,004 triệu tấn dầu, 311 tấn CO2.

⇒ Đáp án B.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 187 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON