YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 259 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 259 SGK Hóa học 12 nâng cao

Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu để sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường?

A. Than đá

B. Xăng dầu

C. Khí butan (gaz)

D. Khí hiđro

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Khí hi đro là nguồn nguyên liệu sạch đang được sử dụng để thay thế các nguồn nguyên liệu khác, tránh ô nhiễm môi trường

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 259 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON