YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 187 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 187 sách GK Hóa lớp 12

Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

  • Khoa học đã góp phần sản suất và sử dụng nguồn nguyên liệu năng lương nhân tạo thay thế cho nguồn nguyên liệu thiên nhiên như dầu mỏ than đá.
  • Ví dụ:
    • Điều chế khí metan trong lò bioga để đun nấu từ các các thải hữu cơ động vật
    • Sản suất ra khí than khô và khí than đá từ than đá và nước.
    • Sản suất ra chất thay xăng dầu từ nguyên liệu vô tận là không khí và nước.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 187 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON