YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 187 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 187 sách GK Hóa lớp 12

Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay ô tô, thấu kính như sau:

Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của loại polime này?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

\(\begin{matrix} nCH_{2} = C - COOCH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ \\ \ \ \ \xrightarrow[ \ ]{ \ \ xt, t^0 \ } \\ \ \end{matrix}\)     \(\begin{matrix} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ COOCH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ (-CH_{2}-C-)n \\ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ CH_{3} \end{matrix}\)

\(metyl \ metacrylat\)                                  \(poli(metyl \ metacrylat)\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 187 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON