ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 43.3 trang 99 SBT Hóa học 12

Bài tập 43.3 trang 99 SBT Hóa học 12

Trong số các vật liệu sau, vật liệu nào có nguồn gốc hữu cơ ?

A. Gốm, sứ.    

B. Xi măng.

C. Chất dẻo.    

D. Đất sét nặn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43.3

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43.3 trang 99 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1