YOMEDIA

Bài tập 2 trang 91 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 91 sách GK Hóa lớp 12

Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit HCl dư vào dung dịch trên, thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng của bạc trong hợp kim?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Áp dụng các phương pháp trên giải bài 2 như sau:

Cách 1:

Ag + 2 HNO3 →  AgNO3 + NO2 + H2O (1)

0,00277                         0,00277

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 (2)

0,00277                     0,00277

Từ (1) và (2), ta có: nAg = 0,389/143,5 = 0,00277 (mol)

\(\Rightarrow \%m_{Ag}= \frac{108.0,00277}{0,5}.100 \% = 59,9 \ \%\)

Cách 2:

Ta nhận thấy chuỗi phản ứng Ag → AgNO3 → AgCl. Bảo toàn nguyên tố Ag ta có:

nAg = nAgCl = 0,389/143,5 = 0,00277 (mol)

\(\Rightarrow \%m_{Ag}= \frac{108.0,00277}{0,5}.100 \% = 59,9 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 91 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nhật Minh

  Cho các phát biểu sau:

       (a) Gang là hợp kim của sắt có chứa từ 0,01 – 2% khối lượng cacbon.                   

       (b) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.

       (c) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam

       (d) Hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 dùng hàn đường ray.

       (e) Nước đá khô có công thức là CO2 (rắn), không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm.

  Số phát biểu sai là

       A. 2.                                    B. 3.                                  C. 4.                                     D. 1. 

  Giúp mình vs......

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA