YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 91 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 91 sách GK Hóa lớp 12

Để xác định hàm lượng của bạc trong hợp kim, người ta hoà tan 0,5 gam hợp kim đó vào dung dịch axit nitric. Cho thêm dung dịch axit HCl dư vào dung dịch trên, thu được 0,398 gam kết tủa. Tính hàm lượng của bạc trong hợp kim?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Áp dụng các phương pháp trên giải bài 2 như sau:

Cách 1:

Ag + 2 HNO3 →  AgNO3 + NO2 + H2O (1)

0,00277                         0,00277

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 (2)

0,00277                     0,00277

Từ (1) và (2), ta có: nAg = 0,389/143,5 = 0,00277 (mol)

\(\Rightarrow \%m_{Ag}= \frac{108.0,00277}{0,5}.100 \% = 59,9 \ \%\)

Cách 2:

Ta nhận thấy chuỗi phản ứng Ag → AgNO3 → AgCl. Bảo toàn nguyên tố Ag ta có:

nAg = nAgCl = 0,389/143,5 = 0,00277 (mol)

\(\Rightarrow \%m_{Ag}= \frac{108.0,00277}{0,5}.100 \% = 59,9 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 91 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON