YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.4 trang 41 SBT Hóa học 12

Bài tập 19.4 trang 41 SBT Hóa học 12

Khi cho 7,7 g hợp kim gồm natri và kali vào nước thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc).Thành phần phần trăm khối lượng của các kim loại trong hợp kim là

A. 25,33% K và 74,67% Na.      

B. 26,33% K và 73,67% Na.

C. 27,33% K và 72,67% Na.      

D. 28,33% K và 71,67% Na.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.4

nH2=0,15 mol

Gọi số mol Na, K là x, y

23x + 39y = 7,7  (1)

Na + H2O → NaOH + 1/2H 2

 x                           x/2

K + H2O → KOH + 1/2H 2

y                         y/2

x/2 + y/2 = 0,15 (2)

Từ (1), (2) ⇒ x=0,25; y= 0,05 mol

\(\% Na = \frac{{23.0,25}}{{7,7}}.100\%  = 74,67\% \)

%K = 25,32%

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.4 trang 41 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF