YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 91 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 91 sách GK Hóa lớp 12

Trong hợp kim Al-Ni, cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là:

A. 81% Al và 19% Ni

B. 82% Al và 18% Ni

C. 83% Al và 17% Ni

D. 84% Al và 16% Ni.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Khối lượng Al là mAl = 27 x 10 = 270 (gam)

Khối lượng Ni là mNi= 59 . 1 = 59 (gam)

Khối lượng hỗn hợp mhh = mAl + mNi = 270 + 59 = 329 (gam)

Thành phần % theo khối lượng

%mAl = 270/329 x 100% = 82%

%mNi = 59/329 x 100% = 18%

⇒ Đáp án đúng: B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 91 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON