YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.2 trang 41 SBT Hóa học 12

Bài tập 19.2 trang 41 SBT Hóa học 12

Trong hợp kim Al - Mg, cứ có 9 mol Al thì có 1 mol Mg. Thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim là

A. 80% Al và 20% Mg.       

B. 81% Al và 19% Mg.

C. 91% Al và 9% Mg.         

D. 83% Al và 17% Mg.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.2

mAl = 9×27 = 243g

mMg = 1×24 = 24g

mhợpkim = 243+24 = 267g

\(\% Al = \frac{{234}}{{267}}.100\%  = 91\% \)

⇒  %Mg =19%

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.2 trang 41 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF