YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 91 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 91 sách GK Hóa lớp 12

Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là:

A. 27,9% Zn và 72,1% Fe

B. 26,9% Zn và 73,1% Fe

C. 25,9% Zn và 74,1% Fe

D. 24,9% Zn và 75,1% Fe

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Áp dụng các phương pháp trên ta giải bài 4 như sau

Cách 1:

Gọi x và y là số mol của Zn và Fe

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

x                           → x

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

y                               y

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 (mol)

Gọi x và y là số mol của Zn và Fe

Ta có hệ phương trình: 

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{65x + 56y = 2,33}\\
{x + y = 0,04\;\;\;\;\;\;}
\end{array}} \right.\)

⇒ x = 0,01; y = 0,03

%mZn = (65 . 0,01)/2,33.100% = 27,9%; %mFe = 72,1%

⇒ Chọn A

Cách 2:

Gọi x và y là số mol của Zn và Fe

Zn + 2H+ → Zn2+ + H2

x                             x

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

y                            y

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 (mol)

Ta có hệ phương trình: 

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{65x + 56y = 2,33}\\
{x + y = 0,04\;\;\;\;\;\;}
\end{array}} \right.\)

⇒ x = 0,01; y = 0,03

%mZn = (65 . 0,01)/2,33.100% = 27,9%; %mFe = 72,1%

⇒ Chọn A

Cách 3:

Gọi x và y là số mol của Zn và Fe

Nhận thấy số electron trao đổi của Zn, Fe bằng với số electron trao đổi của H+ và bằng hai nên ta có: x + y = 0,04 (1)

Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn ⇒ 65x + 56y = 2,33   (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{65x + 56y = 2,33}\\
{x + y = 0,04\;\;\;\;\;\;}
\end{array}} \right.\)

⇒ x = 0,01; y = 0,03

%mZn = (65 . 0,01)/2,33.100% = 27,9%; %mFe = 72,1%

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 91 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON