YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.13 trang 43 SBT Hóa học 12

Bài tập 19.13 trang 43 SBT Hóa học 12

Để xác định hàm lượng bạc trong một hợp kim, người ta cho 1,5g hợp kim đó tác dụng với dưng dịch axit HNO3 đặc, dư. Xử lí dung dịch bằng axit HCl, lọc lấy kết tủa, rửa rồi sấy khô, cân được 1,194g. Tính phần trăm khối lượng của bạc trong hợp kim.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.13

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O (1)

AgNO3 + HCl → AgCl ↓+ HNO3 (2)

Theo (1) và (2) ta có: nAg = nAgCl = 1,194/143,5 = 0,00832 (mol)

mAg = 0,00832.108 = 0,898 (g)

%mAg = 59,87%.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.13 trang 43 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF