YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 151 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 151 sách GK Hóa lớp 12

a) Nguyên tắc luyện quặng thành gang?

b) Nêu các phản ứng chính xảy ra ở lò cao?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Nguyên tắc luyện quạng thành gang:

Khử quặng bằng than cốc trong lò cao. Dùng CO làm chất khử để khử các oxit sắt.

Câu b:

Những phản ứng chính xảy ra trong lò cao:

\(\\ C + O_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ \ } CO_{2} \\ \\ CO_{2} + C \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ \ } 2CO \\ \\ 3Fe_{2}O_{3} + CO \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ \ } 2Fe_{3}O_{4} + CO_{2}\uparrow \\ \\ Fe_{3}O_{4} + CO \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ \ } 3FeO + CO_{2}\uparrow \\ \\ FeO + CO \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ \ } Fe + CO_{2}\uparrow \\ \\ CaCO_{3} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ \ } CaO+ CO_{2}\uparrow \\ \\ CaO + SiO_{2} \rightarrow CaSiO_{3}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 151 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON